?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe - Pomoc psychologiczna na rzecz interesantów Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy w 2019 roku

2018-12-11 08:49:30
Zapytanie ofertowe - Obsługa prawna Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy w 2019 roku

2018-12-11 08:49:27
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartosci poniżej 750 000 EURO, dla których zastosowanie maja przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych na: Przeprowadzenie zajęć dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu "Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań".

2018-12-06 14:13:51
Zapytanie ofertowe: "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i zapewnienie im opieki"

2018-11-30 11:54:17
Przetarg nieograniczony na: Konserwację sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2019 - 2021

2018-11-29 10:47:55
Ogłoszenie o pisemnym postępowaniu na wybór Agenta Emisji obligacji Gminy Miejskiej Lubań wraz ze specyfikacją warunków postępowania

2018-07-06 11:59:28