?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego (alejki) na cmentarzu komunalnym przy ul. Księdza Ignacego Kukli-Bukowińczyka w Lubaniu w ramach zadania pn.:Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Lubaniua

2018-01-30 16:09:10
Przetarg nieograniczony na Budowę parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Piramowicza w Lubaniu

2018-01-19 11:43:47
Zaproszenie do udziału w postępowaniu na zawarcie Kontraktu Obsługi Technicznej na dostawę materiałów eksploatacyjnych, konserwacji i napraw, obejmującego drukarki i kserokopiarki, będące w posiadaniu Urzędu Miasta Lubań

2018-01-15 12:48:22
Zapytanie ofertowe: Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej na potrzeby projektu pn: „Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Mieszka II/1 w Lubaniu”

2018-01-08 14:44:27
Zapytanie ofertowe: "Pomoc terapeutyczna na rzecz interesantów Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy w 2018 r."

2017-12-29 13:47:57
Zapytanie ofertowe: "Pomoc psychologiczna na rzecz interesantów Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z Problemem Uwzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy w 2018 r."

2017-12-29 13:29:39
Zapytanie ofertowe: "Obsługa prawna Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z Problemem Uwzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy w 2018 r."

2017-12-29 13:29:35
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy procedury udzielania zamówienia dla których wartość jest większa niż 10 000 euro a mniejsza niż 30 000 euro na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i zapewnienie im opieki”

2017-12-06 14:20:02
Ogłoszenie o pisemnym postępowaniu na wybór Agenta Emisji obligacji Gminy Miejskiej Lubań wraz ze specyfikacją warunków postępowania

2017-11-23 14:51:54
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Mieszka II/1 w Lubaniu

2017-11-20 13:30:18