?

Wydziały Urzędu, zakres kompetencji 

 

Wydział Organizacyjno - Prawny
Naczelnik - Anna Krawiec

 - anna.krawiec@miastoluban.pl 
 
Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 pokój nr 1, 8, 9, 10
Tel.75 646 44 06, 646 44 78, 646 44 80, 646 44 99
- sprawy organizacyjno – kadrowe,
- sprawy administracyjno – gospodarcze,
- sprawy obsługi sekretariatu ,
- sprawy obsługi Urzędu.

 

W strukturze organizacyjnej wydziału mieści się
Biuro Rady Miasta
Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 pokój 18
Tel. 75 646 44 09
- prowadzi sprawy obsługi Rady Miasta.


WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA
Naczelnik - Anna Gołos
 
- anna.golos@miastoluban.pl
 
Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 pokój nr 2,3, 4, 5,   
Tel. 75 646 44 19, 646 44 21 do 22 oraz 75 646 44 24
- sprawy gospodarki gruntami,
- sprawy gospodarki nieruchomościami ,
- sprawy rolnictwa .
- sprawy lokalowe,
- nadzór nad targowiskiem miejskim.

WYDZIAŁ BUDŻETOWO - KSIĘGOWY
Skarbnik Miasta – Marian Zwierzański
 
 - marian.zwierzanski@miastoluban.pl
 

tel. 75 646 44 04

Główna Księgowa - Anna Kleszczyńska
 
 - anna.kleszczynska@miastoluban.pl
 
Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 pokój nr 14, 16, 20,
Tel. 75 646 44 14, 75 646 44 16, 75 646 44 61
- sprawy księgowości budżetowej ,
- sprawy kontroli finansowej,
- sprawy płacowe i rozliczeń z ZUS.
 
REFERAT DS. PODATKÓW I OPŁAT
Podlegający bezpośrednio pod Wydział Budżetowo - Księgowy
Kierownik - Agnieszka Kryłowicz
 
 - agnieszka.krylowicz@miastoluban.pl
 
Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 pokój nr 15, 17, 19, 21, 22
Tel. 75 646 44 15, 75 646 44 10, 75 646 44 18, 75 646 44 82
- sprawy wymiaru podatków i opłat,
- sprawy księgowości podatkowej.
 
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
 Naczelnik - Beata Soczyńska
 
 - beata.soczynska@miastoluban.pl

Siedziba - ul. Mickiewicza 6 II piętro pokój nr 6,7,8 III piętro   nr 12, 13
 tel. 75 646 44 26 do 29 oraz 75 646 44 73  
- sprawy ewidencji działalności gospodarczej,
- sprawy zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- koordynowanie działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz wydawanie zezwoleń na
  wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych ,
- nadzór nad MOPS i OWD, MOSiR,
- nadzór nad jednostkami kultury, oraz Lubańskim Centrum Historycznym.
- sprawy współpracy z mniejszościami narodowymi ,
- sprawy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącym
   działalność pożytku publicznego.
 
REFERAT EDUKACJI  

Kierownik - Anna Zawłocka

- anna.zawlocka@miastoluban.pl
Siedziba - ul. Mickiewicza 6  piętro I piętro  pokój nr 3 i 5
tel.75 646 44 33   oraz  75 646 55 93
 
- sprawy organizacji i nadzoru szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkoli,
- sprawy sprawozdawczości z zakresu szkolnictwa,
- sprawy analizy potrzeb finansowych, remontowych i inwestycyjnych placówek oświatowych ,.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Naczelnik - Tomasz Bernacki
 
 - tomasz.bernacki@miastoluban.pl
 
Siedziba - ul. Mickiewicza 6 II piętro pokój 9 i 10 
tel. 75 646 44 35 do 37

- sprawy ochrony środowiska ,
- sprawy planowania przestrzennego ,
- sprawy utrzymania zieleni miejskiej,
- sprawy utrzymania porządku na miejskich drogach placach i chodnikach,
 
REFERAT DS. OPŁAT ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
Podlegający bezpośrednio pod Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Kierownik Referatu – Izabela Janik

- izabela.janik@miastoluban.pl

Siedziba – I piętro  przybudówki budynku przy ul. 7 Dywizji 14
tel. 75 6456605,  75 6456600
- sprawy związane ze składaniem i weryfikacją deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
- przygotowywanie decyzji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
- współpraca z firmą wywozową w zakresie odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych.

 

REFERAT INWESTYCJI I MODERNIZACKI
Kierownik – Marcin Kociański

- marcin.kocianski@miastoluban.pl

Siedziba - ul. Mickiewicza 6 I piętro pokój 4 b i 4c

tel. 75 646 44 12, 75 646 44 25 , 75 646 44 07

- sprawy przygotowania i nadzoru realizacji inwestycji miejskich ,
- sprawy dotyczące zajęcia pasa drogowego ,
- sprawy utrzymania i remontów dróg , placów i chodników,
- sprawy remontów kapitalnych nieruchomości komunalnych ,
- opiniowanie proponowanych zmian organizacji ruchu na drogach gminnych ,
- sprawy utrzymania miejskiej sieci deszczowej,
- sprawy oświetlenia drogowego Miasta,
- sprawy komunikacji miejskiej


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
Naczelnik / Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Beata Serwin
 
 - beata.serwin@miastoluban.pl
 
Siedziba - ul. Mickiewicza 6, parter pokój nr 1, 1a, 2
tel. 75 646 44 38,39,41
- sprawy ewidencji ludności,
- sprawy dowodów osobistych ,
 
Siedziba USC - ul. Mickiewicza 6 pokój nr 1,1a parter.
tel. 75 646 44 31 do 32
- sprawy dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów.
 
REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH
Kierownik – Janusz Grodowski

- janusz.grodowski@miastoluban.pl

Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 pokój nr 12
Tel. 75 646 44 81

- sprawy zarządzania kryzysowego,
- sprawy obronne ,
 
 
REFERAT INFORMATYKI
Kierownik – Ryszard Skowron
 
- ryszard.skowron@miastoluban.pl
 
Siedziba - ul 7 Dywizji 14 pokój 6
tel.75 646 44 08
 
- sprawy informatyczne
- sprawy ochrony informacji niejawnych
- sprawy ochrony danych osobowych
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Specjalista - Dariusz Mulko

- dariusz.mulko@miastoluban.pl
 
Siedziba – ul. Mickiewicza 6 III piętro pokój nr 14
Tel. 75 646 44 11
 
- sprawy zamówień publicznych Urzędu Miasta LubańSAMODZIELNE STANOWISKO DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I ROZWOJU
Główny Specjalista – Mariusz Tomiczek

- mariusz.tomiczek@miastoluban.pl

Siedziba - ul. Mickiewicza 6 I piętro pokój nr 4a

Tel 75 646 44 44

- sprawy związane ze strategią rozwoju miasta Lubań
- sprawy związane z pozyskiwaniem środków na realizację zadań Gminy Miejskiej Lubań i jednostek organizacyjnych z funduszy unijnych oraz innych funduszy zewnętrznych

 

Załączniki

schemat organizacyjny UML z 5 grudnia 2018 r.pdf

Data: 2019-01-15 10:13:03 Rozmiar: 2.55M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3735
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Marzec
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Nachrebecki
Czas wytworzenia: 2013-06-07 11:06:00
Czas publikacji: 2019-01-15 10:13:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak