?

e-Urząd 

 

 

 

Od 1 maja 2008 roku zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, Urząd Miasta Lubań udostępnia Elektroniczna Skrzynka Podawcza pod adresem: /umluban/SkrytkaESP

 

 

http://epuap.gov.pl/

 

U W A G A:
W celu złożenia wniosku do Urzędu Miasta Lubań konieczne jest zarejestrowanie się w serwisie, tzn. należy posiadać konto na wybranej stronie internetowej.


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Dostarczenie dokumentów w godzinach 8:00 – 15:00 do Biura Obsługi Interesanta mieszczącego się w przy ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 9 na następujących nośnikach danych:

- Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

- Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Lubań:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

 

Akceptowalne formaty załączników to:

- DOC, RTF, ODT

- XLS

- CSV

- TXT

- GIF, TIF, BMP, JPG

PDF

- ZIP (spakowane powyższe formaty dokumentów)

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z 11 października 2005 roku.

 

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Dokumenty w innych formatach nie zostaną odczytane.

 


Liczba odwiedzin : 680
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Artur Nachrebecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Skowron
Czas wytworzenia: 2008-05-05 15:15:00
Czas publikacji: 2018-10-08 13:08:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak