?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2017 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

2018-02-02 13:53:10
Procedura postępowania przy weryfikacji wniosków o umorzenie podatku, rozłożenie podatku na raty lub przesunięcia terminu płatności podatku

2009-06-19 10:03:00
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2016 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

2017-09-07 12:29:20
Zarządzenie nr 74/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za I kwartał 2017 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

2017-09-06 14:50:12
ZARZĄDZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2016 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

2017-09-06 14:50:20
ZARZĄDZENIE NR 242/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za III kwartalnej 2016 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

2017-09-06 14:33:00
ZARZĄDZENIE NR 165/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za II kwartał 2016 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

2017-09-06 14:33:14
ZARZĄDZENIE NR 112/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2015 rok, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresiem podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł. osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

2017-09-06 14:33:56
ZARZĄDZENIE NR 93/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za I kwartał 2016 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

2017-09-06 14:33:59
ZARZĄDZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2015 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finasach publicznych

2017-09-06 14:33:23