?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2017 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

2018-02-02 13:53:10
Procedura postępowania przy weryfikacji wniosków o umorzenie podatku, rozłożenie podatku na raty lub przesunięcia terminu płatności podatku

2009-06-19 10:03:00
ZARZĄDZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2016 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

2017-09-06 14:50:20
ZARZĄDZENIE NR 84/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za I kwartał 2018 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

2018-05-07 14:05:37