?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych - ul. Fabryczna Osiedle - Jagiellońska


2016-05-04 15:49:00
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej

2014-05-29 11:46:00
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za I kwartał 2014 roku, w tym kwota deficytu/nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

2014-04-30 13:19:00
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za II kwartał 2013 roku, w tym kwota deficytu/nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

2013-07-18 12:55:00
Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publiczne

2013-05-29 10:40:00
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za II kwartał 2012 roku, w tym kwota deficytu/nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

2012-07-31 09:22:00
Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

2012-06-01 13:13:00
Informacja o wysokości udzielonych umorzeń za IV kwartał 2011 roku niepodatkowych należności budżetowych Gminy Miejskiej Lubań

2012-06-01 13:10:00
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Gminy Miejskiej Lubań - za I kwartał 2012 roku

2012-05-11 13:44:00
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Gminy Miejskiej Lubań - za II kwartał 2011 roku

2011-08-08 08:18:00