?

Roczny program współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

 

 

 

Załączniki

RPW na 2019.pdf

Data: 2019-01-07 13:21:07 Rozmiar: 180.25k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 19
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Paula Pleśnierowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Pleśnierowicz Paula
Czas wytworzenia: 2019-01-07 13:21:07
Czas publikacji: 2019-01-08 07:40:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak