?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok

2018-06-15 13:06:01
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy

2018-03-09 12:53:49
Roczny Program Współpracy na 2018 rok

2018-03-09 12:53:46
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 r.

2016-04-27 14:47:00
Roczny program współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

2015-12-02 14:39:00
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 r.

2015-04-27 15:03:00