?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ulicy Różanej w Lubaniu

2019-01-02 14:58:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenów przy ulicy Mickiewicza, Dąbrowskiego, Parkowej i Łąkowej

2019-01-02 14:58:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenów przy ulicy Mickiewicza, Dąbrowskiego, Parkowej i Łąkowej, oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ulicy Różanej w Lubaniu

2018-12-20 08:47:44
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym lub biomasie na ekologiczne źródła ciepła

2018-12-20 08:47:37
Komunikat Burmistrza Miasta Lubań o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa

Komunikat

Burmistrza Miasta Lubań

o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa

2018-12-05 10:05:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staromiejskiego Centrum Miasta w Lubaniu

2018-11-19 08:59:50
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018/2019

2018-09-13 14:07:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie ul. Grunwaldzkiej i ul. Tkackiej w Lubaniu (dz. nr 25, 72, 71, 70, 69/1, 67 AM 3, dz. nr 7/1, 7/5, 28/14, 8/19, 35, 39, 40/1, 41, 8/16, 22 AM 6 Obr. III)

2018-08-30 09:01:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej informacji, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany parametrów przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków produkcyjno-magazynowych wraz z funkcją biurowo-administracyjną oraz infrastrukturą i projektem zagospodarowania terenu, jako rozbudowa kompleksu budynków fabrycznych zakładu IMKA Sp. z o.o. w Lubaniu”.

2018-08-09 11:59:05
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 12/16 z dnia 22. 06. 2016 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn " Budowa gazociagu w/c DN 100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lubań Śląski 2 - Lubań Śląski 2 Zawidowska w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego"

2018-07-05 15:02:59