?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Piramowicza w Lubaniu (dz. nr 65, 66/9, 61/28, 77/1, 67 AM 3 Obr. III)

2017-08-21 15:20:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wszczęcie postęppowania dotyczaczego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ale inwestycji polegającej na Modernizacji składowiska odpadów na terenie Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu

2017-07-20 15:27:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy Ø160 mm w Lubaniu (działka nr 1 AM 3 Obr. III)

2017-07-17 07:58:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ulicy Jeleniogórskiej oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ulicy Mostowej w Lubaniu

2017-06-30 08:28:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rewitalizacja skweru (Parku) przy Wieży Brackiej w Lubaniu (dz. nr 43 AM 6 Obr. III)

2017-06-28 13:16:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy Ø160 mm w Lubaniu (działka nr 1 AM 3 Obr. III)

2017-06-06 07:33:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i budowie kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ratuszowej 1-9 w Lubaniu (dz. nr 15/17, 16/11, 20/8 AM 4 Obr. III)

2017-05-31 08:06:53
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na: Rewitalizacji Skweru (Parku) przy Wieży Brackiej w Lubaniu (działka nr 43 AM 6 Obr. III)

2017-05-31 08:06:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego Placu Strażackiego (dz. nr 6/2, 7/1, 12, 13/5, 14/2 AM 4 Obr. III)

2017-05-19 13:52:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego rejonie ulicy Armii Krajowej w Lubaniu

2017-05-11 10:08:58