?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ulicy Jeleniogórskiej oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ulicy Mostowej w Lubaniu

2017-06-22 08:47:09
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy Ø160 mm w Lubaniu (działka nr 1 AM 3 Obr. III)

2017-06-06 07:33:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i budowie kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ratuszowej 1-9 w Lubaniu (dz. nr 15/17, 16/11, 20/8 AM 4 Obr. III)

2017-05-31 08:06:53
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na: Rewitalizacji Skweru (Parku) przy Wieży Brackiej w Lubaniu (działka nr 43 AM 6 Obr. III)

2017-05-31 08:06:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego Placu Strażackiego (dz. nr 6/2, 7/1, 12, 13/5, 14/2 AM 4 Obr. III)

2017-05-19 13:52:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego rejonie ulicy Armii Krajowej w Lubaniu

2017-05-11 10:08:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy

2017-05-11 10:08:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg na starym mieście – ul. Spółdzielcza, Ratuszowa (dz. nr 6/2, 14/2, 15/17, 16/11, 16/12, 18, 20/8, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14, 21/15, 24/3, 29/3, 30/4 AM 4, dz. nr 24/7 AM 3 Obr. III)

2017-04-25 16:11:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wszczeęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegaj0ącej na przebudowie i budowie kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ratuszowej 1-9 w Lubaniu (dz. nr 15/17, 16/11, 20/8 AM 4 Obr. III)

2017-04-11 07:59:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego Placu Strażackiego (dz. nr 6/2, 7/1, 12, 13/5, 14/2 AM 4 Obr. III)

2017-04-11 07:59:43