?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg na starym mieście – ul. Spółdzielcza, Ratuszowa (dz. nr 6/2, 14/2, 15/17, 16/11, 16/12, 18, 20/8, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14, 21/15, 24/3, 29/3, 30/4 AM 4, dz. nr 24/7 AM 3 Obr. III)

2017-04-25 16:11:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wszczeęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegaj0ącej na przebudowie i budowie kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ratuszowej 1-9 w Lubaniu (dz. nr 15/17, 16/11, 20/8 AM 4 Obr. III)

2017-04-11 07:59:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego Placu Strażackiego (dz. nr 6/2, 7/1, 12, 13/5, 14/2 AM 4 Obr. III)

2017-04-11 07:59:43
INRORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYZNANEJ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ LUBAŃ W 2017 ROKU

2017-02-22 13:29:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy

2017-02-09 07:55:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego rejonie ulicy Armii Krajowej w Lubaniu

2017-02-09 07:55:23
informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2017 roku.

2017-01-27 12:11:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoadrowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań - terenu przy ul. Dąbrowskiego

2016-12-16 09:11:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoadrowania przestrzennego obszaru położonego w północno - zachodniej części miasta Lubań - teren przy ulicy Łokietka

2016-12-16 09:11:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoadrowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy - terenu przy ulicy Jeleniogórskiej

2016-12-16 09:11:21