?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Roczny program współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

2017-01-25 13:37:05
Raport o stanie miasta Lubań za 2015 rok

2016-08-01 07:22:28
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2016 rok


2016-01-25 13:36:00
Roczny program współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok


2016-01-25 13:34:00
MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE


2015-07-22 12:05:00
Raport o stanie miasta Lubań za 2014 rok

2015-07-21 10:36:00
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego


2015-07-21 08:43:00
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii2015-07-21 08:29:00
Strategia Rozwoju Miasta Lubań na lata 2015 - 2025


2015-05-04 07:39:00
Raport o stanie miasta Lubań za 2013 rok


2014-06-24 08:57:00