?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego określonego z ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 28 listopada 2018 roku na realizację zadania publicznego z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z elementami profilaktyki uzależnień

2019-01-21 14:07:41
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 28 listopada 2018 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

2019-01-21 14:07:38
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 28 listopada 2018 roku z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-01-03 14:04:04