?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 189/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 września 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach ds. referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

2015-09-01 15:12:00
Informacja Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 sierpnia 20015 r. o składzie obwodowych komisji ds. referendum

2015-08-21 10:32:00
Komunikat Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 sierpnia 2015 r. o sporządzeniu i udostępnieniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-08-17 13:24:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

2015-07-21 07:34:00
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji.

2015-07-16 14:23:00
Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

2015-07-16 14:07:00
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-07-03 07:59:00
Komunikat Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2015 r. dot. podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-06-29 13:37:00
Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania

2015-06-29 09:25:00
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-06-29 09:21:00