?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 sierpnia 2017 roku o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę garażową, położonych w Lubaniu przy ul. Jarosława Dąbrowskiego

2017-08-08 15:08:06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 04 sierpnia 2017 roku o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym, położonym w Lubaniu przy Placu Józefa Lompy na działce ewidencyjnej nr 61/20, Obręb III, AM 3

2017-08-07 07:44:53
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz lokalu Nr 1, znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Łużyckiej 28 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu Nr 1, znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Łużyckiej 28 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

2017-06-30 07:25:09
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu Nr 3a, znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Torowej 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu Nr 3a, znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Torowej 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

2017-06-30 07:25:05
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu Nr 10, znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu Nr 10, znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

2017-06-30 07:25:00
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku przy ul. Dąbrowskiego 20.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku przy ul. Dąbrowskiego 20.

2017-06-20 13:03:10
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 9 w budynku przy ul. Worcella 3.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 9 w budynku przy ul. Worcella 3.

2017-05-19 13:07:01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Łużyckiej 23

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Łużyckiej 23

2017-05-11 09:33:39
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku przy ul. Łużyckiej 28

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku przy ul. Łużyckiej 28

2017-04-28 13:17:09
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3a znajdującego się w budynku przy ul. Torowej 3

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3a znajdującego się w budynku przy ul. Torowej 3

2017-04-28 13:14:50