?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej.

2018-12-14 12:07:58
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej przeznaczonych pod budowę garaży

2018-12-05 13:14:53
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na cele ogródka położonej w Lubaniu przy ul. Polnej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na cele ogródka położonej w Lubaniu przy ul. Polnej

2018-11-13 11:04:32
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 listopada 2018 roku o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej lokalem mieszkalnym Nr 5 znajdującym się w budynku położonym w Lubaniu przy ulicy Tkackiej 10 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

2018-11-07 09:42:44
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30.10.2018r. o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Bolesława Prusa 1 m 7

2018-10-30 09:11:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25.10.2018r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Wrocławska 3 m 3

2018-10-25 13:49:34
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25.10.2018r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Aleja Niepodległości 4 m 6

2018-10-26 08:08:10
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10.10.2018r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne Nr L4, znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Brackiej 11 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

2018-10-10 09:19:55
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 09 października 2018 roku o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę garażową, położonych przy ul. Armii Krajowej w Lubaniu

2018-10-10 09:19:59
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 30.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 30

2018-09-26 13:07:27