?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Mikołaja Kopernika 6 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Mikołaja Kopernika 6 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

2017-11-20 13:30:22
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Lubaniu przy Armii Krajowej 30

2017-11-16 10:15:15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem murowanym położonym w Lubaniu przy ul. Leśnej

2017-09-11 15:18:02
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Mikołaja Kopernika 6 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Mikołaja Kopernika 6 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

2017-09-07 12:30:05
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Łużyckiej 28 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Obgłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Łużyckiej 28 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

2017-09-06 14:50:15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 znajdującego się w budynku przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 20 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 20 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

2017-09-06 14:48:37
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Plac Strażacki 2 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Plac Strażacki 2 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

2017-09-06 14:48:34
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczenia do adaptacji z przeznaczeniem na lokal użytkowy położony w Lubaniu przy Placu Strażackim 5a

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczenia do adaptacji z przeznaczeniem na lokal użytkowy położony w Lubaniu przy Placu Strażackim 5a.

2017-09-04 07:49:12
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 sierpnia 2017 roku o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę garażową, położonych w Lubaniu przy ul. Jarosława Dąbrowskiego

2017-08-08 15:08:06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 04 sierpnia 2017 roku o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym, położonym w Lubaniu przy Placu Józefa Lompy na działce ewidencyjnej nr 61/20, Obręb III, AM 3

2017-08-07 07:44:53