?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16.08.2018r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na cele ogródka, położonej w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej na części działki nr 63/15, AM 18, Obręb II o powierzchni 47,00 mk2

2018-08-16 08:55:48
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03.08.2018r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2A znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. 7 Dywizji 2 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

2018-08-03 10:46:00
Ogłoszenie Burmistrza Miasta lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, położonego w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 30

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, położonego w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 30

2018-07-27 13:33:47
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne Nr L4 znajdującego się w budynku Bracka 11 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne Nr L4 znajdującego się w budynku Bracka 11 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

2018-07-25 09:00:05
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Lubaniu w rejonie ulicy Polnej i ulicy Gajowej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Lubaniu w rejonie ulicy Polnej i ulicy Gajowej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

2018-07-25 09:00:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne Nr L2 znajdującego się w budynku Plac Strażacki 5 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne Nr L2 znajdującego się w budynku Plac Strażacki 5 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

2018-07-25 09:00:02
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne nr L6 znajdującego się w budynku Bracka 11 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne nr L6 znajdującego się w budynku Bracka 11 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

2018-07-18 10:26:02
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Zgorzelecka 22 m 8

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Zgorzelecka 22 m 8

2018-04-26 08:18:33
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Jarosława Dąbrowskiego 21 m 5

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Jarosława Dąbrowskiego 21 m 5

2018-04-26 08:18:36
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Kazimierza Wielkiego 9A m 5

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Kazimierza Wielkiego 9A m 5

2018-04-26 08:18:39