?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2017 rok

2017-02-03 13:37:17
ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w budynku przy Placu 3-go Maja 8.

Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w budynku przy Placu 3-go Maja 8.

2017-01-31 11:47:14
ZARZĄDZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ  z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym

2017-01-31 11:47:19
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2017 roku

2017-01-27 12:11:36
ZARZĄDZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 13/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań pomieszczeń położonych w Lubaniu w budynku przy Placu Szarych Szeregów 4, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA LAUBAŃ  z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 13/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań pomieszczeń połozonych w Lubaniu w budynku przy Placu Szarych Szseregów 4, stanowiących własnośc Gminy Miejskiej Lubań.

2017-01-27 11:44:21
ZARZĄDZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2016 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

2017-01-31 15:08:03
Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 26.01.2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 26.01.2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

2017-01-30 07:22:31
Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 26.01.2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 26.01.2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

2017-01-27 12:11:44
ZARZĄDZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku przy ul. Mikołaja 23.

Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynklu przy ul. Mikołaja 23

2017-01-24 08:23:13
ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku przy Placu 3-go Maja 8.

Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania komisji przetargoowej do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku przy Placu 3-go Maja 8.

2017-01-24 08:23:09