?

Studium uwarunkowń i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Podstawowe założenia gospodarki przestrzennej w mieście określa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium określa ogólne kierunki zagospodarowania oraz funkcje terenów w stopniu ogólnym, uszczegółowienie następuje w panach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tym dokumentem rozwój przestrzenny miasta będzie przebiegał głównie w strefie zachodniej wzdłuż nowej zachodniej obwodnicy (tzn. zachodnia strefa gospodarcza). Wiele terenów jednak jest objęta zakazem zabudowy, z uwagi na formy ochrony przyrody - użytki ekologiczne. Stare dzielnice zabytkowe w większości znajdują się w strefach ochrony konserwatorskich i podlegają szczególnemu nadzorowi konserwatora zabytków.

Uchwała nr XIV/114/99 Rady Miasta w Lubaniu z dnia 30 listopada 1999r. W sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubania, zmiana: uchwała nr V/61/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003r., zmiana: uchwała nr LIII/306/2010 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 31 sierpnia 2010 roku.,  zmiana uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 4 października 2011 roku. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań uchwalonego Uchwałą Nr LV/398/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 14 października 2014 roku. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/174/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia  2016 roku.

 

Załączniki

Uchwała Nr XXIV-174-2016.pdf

Data: 2017-01-27 10:38:14 Rozmiar: 25.6k Format: .pdf Pobierz

XXIV-174-2016 z 30-08-2016_Zał Nr1_Tekst jedn.pdf

Data: 2017-01-27 10:38:14 Rozmiar: 1.03M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 387
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Marzec
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Marzec
Czas wytworzenia: 2017-01-27 10:33:26
Czas publikacji: 2017-01-27 10:33:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak