?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-02-01 12:04:16
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/133/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubań, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

2017-01-30 09:31:25
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/365/2014 Rady Miasta Lubań w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejska Lubań.

2017-01-30 09:30:28
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2017 - 2019

2017-01-30 09:29:17
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody – lipie drobnolistnej.

2017-01-30 09:28:06
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Armii Krajowej w Lubaniu.

2017-01-30 09:27:49
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy.

2017-01-30 09:25:34
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań

2017-01-30 07:27:21