?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaświadczenie o stanie cywilnym

2017-01-30 11:47:05
Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

2017-01-30 11:19:32
Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa


2008-10-27 10:47:00
Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej2008-10-27 10:41:00
Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca


2008-10-27 10:38:00
Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej


2008-10-27 10:35:00