?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXI/225/2017 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2017 rok

2017-03-01 11:24:50
UCHWAŁA NR XXXI/224/2017 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu na okres od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

2017-03-01 11:24:01
Uchwała NR XXXI/223/2017 Rady Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/214/2017 Rady Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy.

2017-03-01 11:23:25
Uchwała NR XXXI/222/2017 Rady Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

2017-03-01 11:22:45
UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXIII/159/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań

2017-03-01 11:21:46
UCHWAŁA NR XXXI/220/2017 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVII/133/2011 Rady Miasta Lubań w sprawie nadania statutu Łużyckiemu Centrum Rozwoju w Lubaniu

2017-03-01 11:21:19