?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXVI/255/2017 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/164/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań" oraz nadanie jej statutu

2017-06-28 07:43:44
UCHWAŁA NR XXXVI/254/2017 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2017 rok

2017-06-28 07:41:54
UCHWAŁA NR XXXVI/ 253/2017 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2017 roku.

2017-06-27 16:55:38
UCHWAŁA NR XXXVI / 252/2017 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na II półrocze 2017r.

2017-06-27 16:54:57
UCHWAŁA NR XXXVI/251/2017 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 czerwca 2017roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

2017-06-27 16:53:38
UCHWAŁA NR XXXVI/250/2017 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Miasta Lubań za 2016 rok

2017-06-27 16:52:13
UCHWAŁA NR XXXVI/249/2017 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2016 rok

2017-06-27 16:51:07