?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej.

2018-02-01 08:01:31
ZARZĄDZENIE NR 20/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2018 rok

2018-02-07 15:03:37
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2017 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

2018-02-02 13:35:26
ZARZĄDZENIE NR 17/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

2018-01-30 12:14:45
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Lubań w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego

2018-02-02 13:35:31
ZARZĄDZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

2018-01-30 12:14:48
Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

2018-02-06 15:20:37
Zarządzenie Burmistrza Nr 14/2018 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Piramowicza w Lubaniu.

2018-01-29 15:07:51
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

2018-01-24 12:55:38
ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

2018-01-24 12:55:42