?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIV/ 312/ 2018 Rady Miasta Lubań z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Lubań w związku ze zniesieniem Aresztu Śledczego w Lubaniu

2018-01-31 15:24:36
UCHWAŁA NR XLIV/311/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.

2018-01-31 15:24:11
UCHWAŁA NR XLIV/310/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

2018-01-31 15:22:23
UCHWAŁA NR XLIV/309/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Lubań”.

2018-01-31 15:21:28
UCHWAŁA NR XLIV/308/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań.

2018-01-31 15:21:05
UCHWAŁA NR XLIV/307/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 dla Gminy Miejskiej Lubań

2018-01-31 15:19:52
UCHWAŁA NR XLIV/306/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołnia Rady Programowej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu.

2018-01-31 15:19:14
UCHWAŁA NR XLIV/305/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań – terenu przy ulicy Łokietka

2018-01-31 15:18:51