?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Lubań

2018-10-16 11:38:31
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Lubań zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-05 13:49:53
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Lubań zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-05 13:48:44
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Lubań

2018-10-01 18:51:33
Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2018 r w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

2018-09-24 15:43:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-21 12:56:25
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

2018-08-29 10:36:05
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,

Informacja Państwowej Komisji WSyborczej o upływie terminów związanych  z uprawnieniami dla wyborców niepełnosprawnych  w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentówmiast zarzadzonych na dzień 21 października 2018 roku.

2018-08-29 10:35:18