?

Ochrona Danych Osobowych 

 

 

Szanowni Państwo! 

W związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i stosowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw: "RODO" lub "GDPR" publikujemy do wiadomości dane kontaktowe osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Lubań, zgodnie z Zarządzeniem nr 96/2018 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 maja 2018 r.

Inspektor Ochrony Danych w Gminie Miejskiej Lubań
Pan: Ryszard Skowron
e-mail: ido@miastoluban.pl 

 

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Gminę Miasta Lubań z główną siedzibą Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań - prosimy kierować bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych na adres elektroniczny wskazany powyżej. 

Dodatkowo udostępniamy Państwu możliwość zapoznania się z klauzulami informacyjnymi w ramach wypełniania obowiązku informacyjnego o którym mowa w RODO w zależności od czynności przetwarzania danych.

 

Załączniki

01_IOD Klauzula informacyjna – ogólna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Lubań.pdf

Data: 2018-11-13 09:58:13 Rozmiar: 47.82k Format: .pdf Pobierz

02_IOD Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianego pracownika.pdf

Data: 2018-11-13 09:58:13 Rozmiar: 47.38k Format: .pdf Pobierz

03_IOD Klauzula informacyjna – nagrywanie dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Rady Miasta Lubań.pdf

Data: 2018-11-13 09:58:13 Rozmiar: 47.17k Format: .pdf Pobierz

04_IOD Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny.pdf

Data: 2018-11-14 11:45:32 Rozmiar: 46.57k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 73
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Ryszard Skowron
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Skowron
Czas wytworzenia: 2018-11-13 09:58:13
Czas publikacji: 2018-11-14 11:49:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak