?
Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR LII/384/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/294/2017 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2018 – 2030

2018-10-18 15:00:36
UCHWAŁA Nr LII / 383 / 2018 Rady Miasta Lubań z dnia 16 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”

2018-10-18 14:59:15
Uchwała Nr LII/380/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 16 października 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ulicy Łącznej

2018-10-18 14:58:25
UCHWAŁA NR LII/382/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2018 rok

2018-10-18 14:57:26
UCHWAŁA NR LII/381/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań

2018-10-18 14:54:48
UCHWAŁA NR LII/379/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

2018-10-18 14:51:25