?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Imienne wykazy głosowania III Sesja

2018-12-21 10:47:20
Uchwała Nr III/ 24 /2018 Rady Miasta Lubań z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Miejskiej Lubań przy organizacji i realizacji XXX Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”.

2018-12-21 09:53:30
UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani …………………….. na działania kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu.

2018-12-21 10:10:02
UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2018 rok

2018-12-27 08:37:05
UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/285/2017 Rady Miasta Lubań z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

2018-12-21 08:29:29
UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/339/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia.

2018-12-21 08:26:29
UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII//164/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań" oraz nadania jej statutu

2018-12-21 08:23:07
UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2019 rok”.

2018-12-21 08:15:14
UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Lubańskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Lubań Sp. z o.o. w Lubaniu zadań własnych Gminy Miejskiej Lubań.

2018-12-21 08:01:22
Uchwała Budżetowa na rok 2019 Nr III/16/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 18 grudnia 2018 roku

2018-12-21 07:49:11