?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wkazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

2019-01-23 09:44:27
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor / inspektor w Referacie ds. Podatków i Opłat w Wydziale Budżetowo-Księgowym Urzędu Miasta Lubań

2019-01-23 09:50:31
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

2019-01-23 09:44:33
ZARZĄDZENIE NR 18/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań

2019-01-23 15:25:09
Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieuchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

2019-01-21 14:07:34
Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu.

2019-01-17 15:10:04
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

Zarzadzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

2019-01-17 09:54:48
ZARZĄDZENIE NR 13/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

2019-01-16 10:49:56
ZARZĄDZENIE NR 12/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.

2019-01-14 15:15:12
ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

2019-01-14 10:25:24