?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mocy ustawy

2019-01-09 14:13:33
udostępnianie danych osonowych

2018-11-14 09:02:21
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

2018-11-05 11:10:15
Druki dotyczące spraw meldunkowych

2018-11-05 11:05:29
Gospodarka Nieruchomościami
2018-08-24 09:23:32
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

2018-08-23 09:20:34
Dowody osobiste

2017-09-20 08:48:09
Transport drogowy

2017-03-30 12:44:49
Sprawy mieszkaniowe

2017-03-08 15:03:32
Podatki i opłaty
2017-02-15 12:55:28