?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-11 15:01:39 Rozstrzygnięcia / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: Budowa wodnego placu zabaw przy ul. Różanej w Lubaniu Urszula Marzec Publikacja artykułu
2017-12-08 12:47:26 Ogłoszenia / Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Grunwaldzkiej i Tkackiej w Lubaniu Urszula Marzec Publikacja artykułu
2017-12-07 12:48:31 Listopad ( 193 - 2012 ) / ZARZĄDZENIE NR 211 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 30.11.2017 w sprawie wprowadzenie do stosowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Lubań. Urszula Marzec Publikacja artykułu
2017-12-07 12:27:04 Grudzień / Zarządzenie nr 213/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań Urszula Marzec Publikacja artykułu
2017-12-07 12:26:31 Grudzień / ZARZĄDZENIE NR 214/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 06 grudnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej. Urszula Marzec Publikacja artykułu
2017-12-07 11:38:14 Wieloletnia Prognoza Finansowa / Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Lubań na lata 2017-2030 Urszula Anioł Edycja artykułu
2017-12-07 11:34:56 Budżet Miasta na 2017 rok / Budżet Miasta Lubań na 2017 rok Urszula Anioł Edycja artykułu
2017-12-07 11:31:40 Listopad ( 193 - 2012 ) / ZARZĄDZENIE NR 210/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2017 rok Urszula Anioł Publikacja artykułu
2017-12-06 14:20:02 Ogłoszenia / ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy procedury udzielania zamówienia dla których wartość jest większa niż 10 000 euro a mniejsza niż 30 000 euro na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i zapewnienie im opieki” Magdalena Kuczyńska Publikacja artykułu
2017-12-06 07:27:09 Podstawy prawne i zakres działania / Podstawy prawne i zakres działania Urszula Marzec Edycja artykułu