?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-23 13:23:45 Rejestry, ewidencje i archiwa / Rejestr wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2017-08-23 13:23:20 Ogłoszenia / Zaproszenie do złożenia oferty na: Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad remontem ulicy Spółdzielczej i Ratuszowej w ramach zadania pn.: Przebudowa dróg na Starym Mieście w Lubaniu Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2017-08-23 11:51:28 Informacja z otwarcia ofert / Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Przebudowę budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 6 w Lubaniu Ryszard Skowron Publikacja artykułu
2017-08-22 14:44:07 Rozstrzygnięcia / Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Dąbrowskiego 20. Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2017-08-22 08:44:19 Informacja z otwarcia ofert / Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Remont ulicy Spółdzielczej i Ratuszowej w ramach zadania pn.: Przebudowa dróg na Starym Mieście w Lubaniu Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2017-08-21 15:20:04 Rozstrzygnięcia / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Remonty bieżące mostów i przepustów w ramach zadania pn.: Przebudowa obiektów mostowych na terenie miasta Lubań Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2017-08-21 15:20:01 Komunikaty, obwieszczenia / Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Piramowicza w Lubaniu (dz. nr 65, 66/9, 61/28, 77/1, 67 AM 3 Obr. III) Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2017-08-21 15:06:47 Ogłoszenia / Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 6 w Lubaniu Artur Nachrebecki Edycja artykułu
2017-08-21 09:19:55 Wykaz zgromadzeń publicznych / Wykaz zgromadzeń publicznych Janusz Grodowski Edycja artykułu
2017-08-17 14:41:47 Sierpień / Zarządzenie nr 143/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 190/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta Lubań Artur Nachrebecki Publikacja artykułu