?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-16 12:29:58 Listopad 2018 / ZARZĄDZENIE NR 216/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2019- 2033 Urszula Anioł Edycja artykułu
2018-11-16 12:25:24 Listopad 2018 / ZARZĄDZENIE NR 216/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2019- 2033 Urszula Anioł Publikacja artykułu
2018-11-16 12:23:48 Listopad 2018 / Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 215/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie: przyjęcia i przedłożenia projektu Uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubań na rok 2019 Urszula Anioł Edycja artykułu
2018-11-16 12:18:08 Listopad 2018 / Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 215/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie: przyjęcia i przedłożenia projektu Uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubań na rok 2019 Urszula Anioł Publikacja artykułu
2018-11-15 14:12:31 Listopad 2018 / ZARZĄDZENIE NR 217/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 15.11.2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym. Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-11-15 14:12:27 Listopad 2018 / Zarządzenie Nr 214/2018 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Urzędzie Miasta Lubań w 2018 roku Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-11-15 14:11:07 Projekty uchwał na sesję w dniu 21 listopada 2018 r. / Projekt uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-11-15 14:08:49 Projekty uchwał na sesję w dniu 21 listopada 2018 r. / Projekt uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubań Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-11-15 14:07:21 Projekty uchwał na sesję w dniu 21 listopada 2018 r. / Projekt uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lubań. Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-11-15 14:05:07 Projekty uchwał na sesję w dniu 21 listopada 2018 r. / Projekt uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań Urszula Marzec Publikacja artykułu