?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-06-23 13:28:08 Informacja z otwarcia ofert / Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn.: Świadczenie usług związanych z odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych z terenu Gminy Miejskiej Lubań oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu - Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu w celu ich dalszego zagospodarowania Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2017-06-23 13:28:05 Rozstrzygnięcia / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: Rewitalizacja - prace zabezpieczające przed zniszczeniem Domu Solnego w Lubaniu Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2017-06-23 10:28:50 2017 rok / TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI w miesiącu czerwcu 2017 r. Urszula Marzec Publikacja artykułu
2017-06-23 10:26:37 2017 rok / Komunikat o XXXVI Sesji Rady Miasta Lubań Urszula Marzec Publikacja artykułu
2017-06-23 10:02:48 Projekty uchwał na sesję w dniu 27 czerwca 2017 r. / Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2017 rok Urszula Marzec Edycja artykułu
2017-06-23 10:01:52 Projekty uchwał na sesję w dniu 27 czerwca 2017 r. / Projekt uchwały sprawie zmiany uchwały nr XXIII/164/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań" oraz nadanie jej statutu Urszula Marzec Publikacja artykułu
2017-06-23 09:58:40 Projekty uchwał na sesję w dniu 27 czerwca 2017 r. / Projekt uchwały sprawie zmiany uchwały nr XXIII/164/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań" oraz nadanie jej statutu Urszula Marzec Publikacja artykułu
2017-06-23 09:56:45 Projekty uchwał na sesję w dniu 27 czerwca 2017 r. / Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2017 rok Urszula Marzec Publikacja artykułu
2017-06-23 09:54:53 Projekty uchwał na sesję w dniu 27 czerwca 2017 r. / Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Miasta Lubań za 2016 rok Urszula Marzec Publikacja artykułu
2017-06-23 09:53:52 Projekty uchwał na sesję w dniu 27 czerwca 2017 r. / Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2017 roku. Urszula Marzec Publikacja artykułu