?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-23 15:25:09 Styczeń 2019 / ZARZĄDZENIE NR 18/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań Urszula Anioł Publikacja artykułu
2019-01-23 15:18:59 Styczeń 2019 / ZARZĄDZENIE NR 4A/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta Lubań na 2019 rok Urszula Anioł Publikacja artykułu
2019-01-23 15:17:09 Styczeń 2019 / ZARZĄDZENIE NR 4/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań na 2019 rok Urszula Anioł Publikacja artykułu
2019-01-23 11:56:44 Wieloletnia Prognoza Finansowa / Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Lubań na lata 2019-2033 Urszula Anioł Edycja artykułu
2019-01-23 11:55:43 Budżet Miasta na 2019 rok / Budżet Miasta Lubań na 2019 rok Urszula Anioł Edycja artykułu
2019-01-23 11:53:22 Wieloletnia Prognoza Finansowa / Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Lubań na lata 2019-2033 Urszula Anioł Edycja artykułu
2019-01-23 11:51:27 Wieloletnia Prognoza Finansowa / Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Lubań na lata 2019-2033 Urszula Anioł Publikacja artykułu
2019-01-23 11:47:04 Wieloletnia Prognoza Finansowa / Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2019-2033 Urszula Anioł Publikacja artykułu
2019-01-23 11:38:20 Budżet Miasta na 2019 rok / Budżet Miasta Lubań na 2019 rok Urszula Anioł Edycja artykułu
2019-01-23 11:33:44 Budżet Miasta na 2019 rok / Budżet Miasta Lubań na 2019 rok Urszula Anioł Publikacja artykułu