?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-04-28 13:17:09 Ogłoszenia / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku przy ul. Łużyckiej 28 Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2017-04-28 13:14:53 Ogłoszenia / Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: Budowa parkingu przy ul. Piramowicza w Lubaniu Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2017-04-28 13:14:50 Ogłoszenia / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3a znajdującego się w budynku przy ul. Torowej 3 Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2017-04-28 13:14:47 Ogłoszenia / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 10 znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2017-04-28 12:06:25 Kwiecień / Zarządzenie nr 74/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za I kwartał 2017 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych Agnieszka Kryłowicz Publikacja artykułu
2017-04-27 15:03:01 Ogłoszenia / Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Remont bieżący dróg i chodników na terenie miasta Lubań Ryszard Skowron Edycja artykułu
2017-04-27 07:44:28 Kwiecień / Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2017-04-25 16:11:54 Kwiecień / Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie przekazania w administrowanie na rzecz Administracji Mieszkań Komunalnych z/s w Lubaniu przy ul. Brackiej 11, nieruchomości położonych w Lubaniu przy Armii Krajowej 30. Ryszard Skowron Publikacja artykułu
2017-04-25 16:11:51 Kwiecień / ZARZĄDZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym. Ryszard Skowron Publikacja artykułu
2017-04-25 16:11:47 Komunikaty, obwieszczenia / Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg na starym mieście – ul. Spółdzielcza, Ratuszowa (dz. nr 6/2, 14/2, 15/17, 16/11, 16/12, 18, 20/8, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14, 21/15, 24/3, 29/3, 30/4 AM 4, dz. nr 24/7 AM 3 Obr. III) Ryszard Skowron Publikacja artykułu