?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-22 15:14:58 Luty 2018 / Zarządzenie NR 33/2018 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 lutego 2018 r.w sprawie realizacj zadań przyjętych w Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 - 2022 dla Gminy Miejskiej Lubań Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-02-22 15:14:53 Rozstrzygnięcia / Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym pomieszczeniem gospodarczym położonym w Lubaniu przy ul. Leśnej na części działki nr 19/2, AM 17, Obręb V Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-02-20 12:57:49 Podatki i opłaty / Podatek leśny Ryszard Skowron Edycja artykułu
2018-02-20 12:57:46 Podatki i opłaty / Podatek rolny Ryszard Skowron Edycja artykułu
2018-02-20 12:57:42 Podatki i opłaty / Podatek od środków transportu Ryszard Skowron Edycja artykułu
2018-02-20 07:21:41 Rok 2018 / Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań za okres od 18.01.2018 roku do 16.02.2018 roku Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-02-19 11:33:40 Projekty uchwał na sesję w dniu 27 lutego 2018 r. / Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Miejskiej Lubań przy organizacji i realizacji XXIX Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-02-16 10:57:23 Luty 2018 / ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym. Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-02-16 10:57:19 Luty 2018 / ZARZĄDZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-02-16 10:09:42 Luty 2018 / Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 246/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Ryszard Skowron Publikacja artykułu