?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-05-23 14:37:30 Rejestry, ewidencje i archiwa / Rejsetr instytucji kultury Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2018-05-23 07:44:36 Rejestry, ewidencje i archiwa / Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Lubań Urszula Marzec Edycja artykułu
2018-05-22 16:13:29 Ogłoszenia / Zapytanie ofertowe na pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Mieszka II/1 w Lubaniu Urszula Marzec Publikacja artykułu
2018-05-22 14:20:52 Wyniki Konkursów / Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 9 kwietnia 2018 roku. Zadanie: wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek letni dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2018-05-22 14:20:49 Konkursy Ofert / Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2018-05-22 14:16:28 Wyniki Konkursów / Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego określonego z ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 23 listopada 2017 roku na realizację zadania publicznego z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Paula Pleśnierowicz Archiwizacja artykułu
2018-05-22 14:16:25 Wyniki Konkursów / Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie. Paula Pleśnierowicz Archiwizacja artykułu
2018-05-22 14:16:22 Wyniki Konkursów / Wyniki otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadania publicznego określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 23 listopada 2017 r. na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Paula Pleśnierowicz Archiwizacja artykułu
2018-05-22 14:16:19 Wyniki Konkursów / Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z elementami profilaktyki uzależnień. Paula Pleśnierowicz Archiwizacja artykułu
2018-05-22 14:16:16 Wyniki Konkursów / Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Paula Pleśnierowicz Archiwizacja artykułu