?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-10-20 08:46:08 Budżet Miasta na 2017 rok / Budżet Miasta Lubań na 2017 rok Urszula Anioł Edycja artykułu
2017-10-20 08:42:49 Październik / ZARZĄDZENIE NR 182/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2017 rok Urszula Anioł Publikacja artykułu
2017-10-19 12:05:54 Październik / ZARZĄDZENIE NR 185/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2017-10-19 12:05:51 Październik / Zarządzenie Nr 184/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19.10.2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2017-10-19 12:05:48 Ogłoszenia / Przetarg nieograniczony w formule zaprojektuj i wybuduj na wykonanie zadania pn.: Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Mieszka II/1 w Lubaniu Artur Nachrebecki Edycja artykułu
2017-10-19 08:31:01 Październik / Zarządzenie nr 183/2017Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 października 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2017-10-18 12:35:14 Ogłoszenia / Przetarg nieograniczony w formule zaprojektuj i wybuduj na wykonanie zadania pn.: Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Mieszka II/1 w Lubaniu Artur Nachrebecki Edycja artykułu
2017-10-18 10:53:20 Rozstrzygnięcia / Informacja o wyniku II przetargu - lokal mieszkalny - ul. Jarosława Dąbrowskiego 20/5 Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2017-10-18 10:53:16 Październik / ZARZĄDZENIE NR 179/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Artur Nachrebecki Publikacja artykułu
2017-10-16 08:28:12 2017 rok / Wyniki konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy na 2018 rok Artur Nachrebecki Publikacja artykułu