?

Rejestr

Rejestr umów / zleceń / zamówień Miasta Lubań


LP. Numer umowy Rodzaj Data sporządzenia umowy Kontrahent Przedmiot umowy Wartość Termin wykonania Wydział nadzorujący Numer aneksu / Data Uwagi
1/16 IS.8135.1.2016 Umowa 2016-01-05 Zwiazek Sybiraków Zarząd Koła-Lubań  Organizacja spotkania noworoczno-opłatkowego lubańskich Sybiraków 1000 2016-01-16 IS
2/16 OR.2633.1.2016 Inne 2016-01-18 Krzysztof Kusiak  ryczałt za samochód 2005,92 2016-12-31 OR+BK
3/16 ZP.271.3.2015 Umowa 2016-01-05 ALE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017 308543,04 2016-12-31 ZP+OŚiGP
5/16 IS.8135.10.2016 Umowa 2016-01-12 Fundacja Bukowińska Bratnia Pomoc  zorganizowanie spotkania pn. "Kolędowanie u Bukowińczyków" 2000 2016-01-23 IS
6/16 OR.2600.5.2016 Zlecenie 2016-01-12 Poligrafia, Handel Art. Przemyslowymi, Import, Export Duma Tadeusz  Wykonanie zaproszeń na spotkanie noworoczne 305,50 2016-01-18 OR
7/16 OŚiGP.7021.30.2015 Umowa 2016-01-01 Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 12  Najem części ściany frontowej budynku przy ul. Rynek 12 o pow. 4m2 336 2016-12-31 OŚiGP
8/16 OśiGP.7223.1.2016 Umowa 2016-01-13 ZGiUK Sp. z o.o.  “UTRZYMANIE W 2016 ROKU OZNAKOWANIA PIONOWEGO, URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH ORAZ ZABEZPIECZENIA MIEJSC STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO NA ODCINKACH DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE MIASTA LUBAŃ, DLA KTÓRYCH ZARZĄDCĄ JEST BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ” 40000 2016-12-31 OŚiGP
9/16 ZP.7011.1.2016 Zlecenie 2016-01-14 CADProjekt 
Robert Wieczorkowski 
Wykonanie prac projektowych w ramach zadania "Przebudowa ul. Starolubańskiej" 3690 2016-02-11 ZP
10/16 IS.033.1.2016 Umowa 2016-01-05 Stowarzyszenie P-ZFST Pogranicze  dot. współpracy w roku 2016 w ramach członkostwa 3000 2016-12-31 IS
11/16 IS.425.1.2016 Umowa 2016-01-05 Piotr Ciechanowicz  Wykonanie filmu - Plebiscyt sportowy 800 2016-01-14 IS


Liczba odwiedzin: 14705