?

Rejestr

Rejestr zapytań i interpelacji radnych od 21.11.2018 r


L.p. Data wpływu Imię i nazwisko radnego Zapytanie, interpelacja Skan dokumentu Wydział Odpowiedź na zapytanie/interpelację
1/18 2018-12-19 Wiesław Wydra  Dotyczy : naliczania opłat za odprowadzanie wód deszczowych 5c1a0b8e443fc.pdf http://bip.miastoluban.pl/Article/id,11432.html
2/18 2018-12-19 Wiesław Wydra  Dotyczy : zakupu drona do badania zanieczyszczonego powietrza 5c1a188524a07.pdf
3/18 2018-12-19 Robert Daszkiewicz  Dotyczy : programu walki ze smogiem w Lubaniu 5c1a1af260a79.pdf


Liczba odwiedzin: 37